Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Mikolajek s.r.o.

IČO: 17264651
Adresa sídla: Zauličí 211/11, 74794 Dobroslavice
Evidenční číslo: 221/23/PZ-M-C1,F1,F2,F5,G1,G2,G3
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Radim Mikolajek
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:
Evidenční číslo: 824/23/EZ-M,O-E1A,E1B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Radim Mikolajek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 21. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT