Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

KPC Development s.r.o.

IČO: 17250536
Adresa sídla: Brigádnická 231/69, 62100 Brno
Evidenční číslo: 129/23/ZZ-M,O,R,Z-a,a1,a2,a3
Datum zániku: 16. 8. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Jiří Nezbeda
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 2075/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 16. 8. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Lukáš Láník
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT