Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

PHTECH s.r.o.

IČO: 17204291
Adresa sídla: Lesní 252, 28574 Záboří nad Labem
Evidenční číslo: 664/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 18. 1. 2033
Odpovědné osoby: Pavel Horák
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT