Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Infinitum Libertas s.r.o.

IČO: 17142296
Adresa sídla: Kestřanská 39, 38751 Štěkeň
Evidenční číslo: 167/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 28. 9. 2032
Odpovědné osoby: Miroslav Pařízek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT