Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ARU services s.r.o.

IČO: 17126401
Adresa sídla: Střimelická 452, 25165 Ondřejov
Evidenční číslo: 63/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 22. 9. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Rudolf Altrichter
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT