Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

STELLAR ELEKTRO s.r.o.

IČO: 17091225
Adresa sídla: Dr. Bartůňka 1118, 53701 Chrudim
Evidenční číslo: 81/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 13. 9. 2032
Odpovědné osoby: Petr Soudek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT