Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

PIŇOSTAV s.r.o.

IČO: 17053323
Adresa sídla: U Panelárny 538, 77900 Olomouc
Evidenční číslo: 85/22/PZ-M,R-F1,G1
Datum zániku: 1. 11. 2032
Odpovědné osoby: Radek Piňos, Mgr. Petr Piňos
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT