Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

IČO: 15821773
Adresa sídla: Nádražní 697, 39501 Pacov
Evidenční číslo: 18/22/TZ-R,M-NI,NII
Datum zániku: 7. 10. 2032
Odpovědné osoby: Stanislav Koubík
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize , zkoušky, montáž a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT