Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.

IČO: 15053881
Adresa sídla: Škroupova 170, 53701 Chrudim III
Evidenční číslo: 92/23/ZZ-M,O,R,Z,Z/E-c,c1,c2,c3
Datum zániku: 5. 5. 2033
Odpovědné osoby: Dr. Ing. Vratislav Čapek
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT