Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

LBtech a.s.

IČO: 15035808
Adresa sídla: Moravská 786, 57001 Litomyšl
Evidenční číslo: 33/22/PZ-M,R-E2,F1,F2,F3,F4,G1,G2,G3
Datum zániku: 27. 9. 2032
Odpovědné osoby: David Menc
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT