Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

IČO: 1490
Adresa sídla: Hudcova 424/56b, Medlánky, 62100 Brno
Evidenční číslo: 170/22/PZ-M-F1,F2,F5,F6,G1,G2,G3
Datum zániku: 20. 12. 2032
Odpovědné osoby: Milan Holomek
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:
Evidenční číslo: 31/22/TZ-R-NI,NII,PK1,HK2
Datum zániku: 27. 10. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Tomáš Zdražil
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 21. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT