Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Novum Global, a.s.

IČO: 14893126
Adresa sídla: 28.pluku 483/11, 10100 Praha
Evidenční číslo: 1587/23/EZ-M,O,Z-E2A,E2B
Datum zániku: 20. 5. 2033
Odpovědné osoby: Milan Sosnovec
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT