Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Procter&Gamble, Rakona a.s.

IČO: 14801396
Adresa sídla: Ottova 402, 26932 Rakovník
Evidenční číslo: 1409/23/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ing. Martin Vydra
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT