Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Amfels, s.r.o.

IČO: 14391805
Adresa sídla: Martinská 32 , 67573 Kralice nad Oslavou
Evidenční číslo: 12/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 13. 9. 2032
Odpovědné osoby: Petr Němec
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT