Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

LPJStav s.r.o.

IČO: 14363216
Adresa sídla: Horní Bolíkov 2, 37853 Studená
Evidenční číslo: 666/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 10. 1. 2033
Odpovědné osoby: Jiří Berka
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT