Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jedelský a Kuběnka s.r.o.

IČO: 14321866
Adresa sídla: Dobratická 522, 19900 Praha
Evidenční číslo: 387/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 19. 11. 2032
Odpovědné osoby: Tomáš Jedelský
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT