Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Výtahy Prostějov s.r.o.

IČO: 14239710
Adresa sídla: Sportovní 3607/3, 79601 Prostějov
Evidenční číslo: 19/22/ZZ-M,O,R,Z,Z/E-c,c1,c2,c3
Datum zániku: 2. 11. 2032
Odpovědné osoby: Martin Svoboda
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT