Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ECoGas Technology, s.r.o.

IČO: 1422219
Adresa sídla: Za Tratí 752, 33901 Klatovy IV.
Evidenční číslo: 45/22/PZ-M,R-A1,A2,B,C1,C2,C3,D,E1,E2,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3,G4,H
Datum zániku: 27. 9. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Václav Pešek
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 21. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT