Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

DECLIMA s.r.o.

IČO: 14184681
Adresa sídla: Čs. armády 1181, 56201 Ústí nad Orlicí
Evidenční číslo: 1073/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 18. 3. 2033
Odpovědné osoby: Vladimír Klíma
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT