Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Hakar s.r.o.

IČO: 14164566
Adresa sídla: Na Folimance 2155/15, 12000 Praha 2 - VInohrady
Evidenční číslo: 109/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 15. 9. 2032
Odpovědné osoby: David Nohava
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT