Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

POHOTOVOST PLYN s.r.o.

IČO: 14135710
Adresa sídla: Husinecká 903/10, 13000 Praha
Evidenční číslo: 305/23/PZ-M,R-F1,F2,F3,G1
Datum zániku: 21. 3. 2033
Odpovědné osoby: Jan Fiala
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT