Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

PROVEDEME ihned, s.r.o.

IČO: 1409999
Adresa sídla: Bylany 32, 53801 Bylany
Evidenční číslo: 218/23/PZ-M-G1,G2,G3
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Pavel Švejda
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT