Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

HYDROGEN SYSTEMS s. r. o.

IČO: 14089629
Adresa sídla: Filipínského 1534/55, 61500 Brno
Evidenční číslo: 40/22/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: 23. 11. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Petr Herrmann
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 98/22/PZ-M,R-A1,A2,C1,C2,E1,E2,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2
Datum zániku: 5. 11. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Petr Herrmann
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT