Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Fabian-HK s.r.o.

IČO: 14006006
Adresa sídla: Sokolovská 1753/2a, 50002 Hradec Králové
Evidenční číslo: 25/22/TZ-R-NI,NII,PK4,HK4,KK4
Datum zániku: 20. 10. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Josef Fabián
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT