Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

PV Design and Build s.r.o.

IČO: 13955454
Adresa sídla: Ocelářská 1354/35, 19000 Praha
Evidenční číslo: 506/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 13. 12. 2032
Odpovědné osoby: Václav Wenig
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT