Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Zemědělské družstvo Sedlejov

IČO: 137031
Adresa sídla: Sedlejov 45, 58862 Sedlejov
Evidenční číslo: 1279/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Zdeněk Dvořák
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 1361/23/EZ-M,O-E2A,E2B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Zdeněk Dvořák
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT