Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

VÝTAHY PATERA s. r. o.

IČO: 11858192
Adresa sídla: Němětice 48, 38701 Němětice
Evidenční číslo: 3/22/ZZ-M,O,R,Z/E-c,c1,c2
Datum zániku: 23. 9. 2032
Odpovědné osoby: Zdeněk Patera, Miroslav Šťastný
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT