Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

SOLEK Energy Power Solutions, s.r.o.

IČO: 11836032
Adresa sídla: Purkyňova 649/127, Medlánky, 61200 Brno
Evidenční číslo: 1016/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Bc. Antonín Škapa
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT