Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Synthomer a.s.

IČO: 11771
Adresa sídla: Tovární 2093, 35601 Sokolov
Evidenční číslo: 1426/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 29. 4. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Michal Singer, Vladimír Sedláček
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 61/23/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: 19. 1. 2033
Odpovědné osoby: Roman Černý
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT