Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

AVEGIO s.r.o.

IČO: 10941941
Adresa sídla: Budějovická 925, 37901 Třeboň
Evidenční číslo: 170/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 4. 10. 2032
Odpovědné osoby: Bc. Lukáš Duda
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 9.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT