Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ELTICH elektropráce s.r.o.

IČO: 10914021
Adresa sídla: Janáčkova 1024/18, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Evidenční číslo: 764/23/EZ-M,O,R,Z-E1A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Lukáš Sikora, Pavel Huňa
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT