Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ELBUKON s.r.o.

IČO: 10883134
Adresa sídla: Marie Majerové 460, 27303 Stochov
Evidenční číslo: 928/23/EZ-M,O,Z-E1A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ondřej Bukový
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT