Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ELEKTRO PH s.r.o.

IČO: 10699775
Adresa sídla: Sedláčkova 2902/32, Líšeň, 62800 Brno
Evidenční číslo: 1636/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Pavel Hlaváček
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT