Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Petr Rejlek

IČO: 46704264
Adresa sídla: Moskevská 2724/10, 39005 Tábor
Evidenční číslo: 111/23/TZ-R-PK2,HK2,NI,NII
Datum zániku: 10. 5. 2033
Odpovědné osoby: Petr Rejlek
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT