Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ing.arch. Vladimír Nezmeškal

IČO: 46395954
Adresa sídla: Polepy 171, 28002 Polepy
Evidenční číslo: 1346/23/EZ-M,O,R,Z-E1A
Datum zániku: 28. 4. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Petr Nezmeškal, dipl. tech.
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT