Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

David Kapucián

IČO: 11870451
Adresa sídla: Záměl 171, 51743 Záměl
Evidenční číslo: 27/22/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: 26. 10. 2032
Odpovědné osoby: David Kapucián
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 83/22/PZ-M,R-F1,F2,G1,G2,G3
Datum zániku: 1. 11. 2032
Odpovědné osoby: David Kapucián
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT