Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Daniel Štark

IČO: 17597862
Adresa sídla: Luleč 379, 68303 Luleč
Evidenční číslo: 559/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 22. 12. 2032
Odpovědné osoby: Rostislav Štark
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT