Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Filip Čoček

IČO: 8461805
Adresa sídla: Střítež nad Ludinou 118, 75363 Střítež nad Ludinou
Evidenční číslo: 1182/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 4. 4. 2033
Odpovědné osoby: Jiří Adamčík
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT