Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jakub Mrákava

IČO: 17571936
Adresa sídla: Na aleji 496, 69156 Hrušky
Evidenční číslo: 169/22/PZ-M-F1,G1
Datum zániku: 20. 12. 2032
Odpovědné osoby: Jakub Mrákava
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT