Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jan Vyroubal

IČO: 17516455
Adresa sídla: Pod Pevnůstkou 453/5, 78336 Křelov
Evidenční číslo: 1306/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 12. 4. 2033
Odpovědné osoby: Jan Vyroubal
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT