Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Chlup

IČO: 17757819
Adresa sídla: Křižínkov 3, 59453 Křižínkov
Evidenční číslo: 606/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 30. 12. 2032
Odpovědné osoby: Jiří Chlup
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT