Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Filip Hakl

IČO: 17159342
Adresa sídla: U Sokolovny 152, 25089 Lázně Toušeň
Evidenční číslo: 1586/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Filip Hakl
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT