Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Lukáš Kratochvíl

IČO: 17777704
Adresa sídla: Nová Ves 101, 67521 Nová Ves
Evidenční číslo: 612/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 10. 1. 2033
Odpovědné osoby: Lukáš Kratochvíl
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT