Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Filip Adamus

IČO: 8089477
Adresa sídla: Dobra 240, 73951 Dobra
Evidenční číslo: 1190/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 1. 4. 2033
Odpovědné osoby: Filip Adamus
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT