Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Filip Řehák

IČO: 8488291
Adresa sídla: Hubenice 30, 50327 Lhota pod Libčany
Evidenční číslo: 1237/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 5. 4. 2033
Odpovědné osoby: Filip Řehák
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT