Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Dominik Kolínek

IČO: 17780331
Adresa sídla: Nedašov 401, 76332 Nedašov
Evidenční číslo: 781/23/EZ-M,O-E1A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Dominik Kolínek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 9.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT