Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bruno Zapletal

IČO: 11787805
Adresa sídla: Horní Město 22, 79344 Horní Město
Evidenční číslo: 1307/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 27. 4. 2033
Odpovědné osoby: Bruno Zapletal
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT