Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Thomas Tupa

IČO: 5364230
Adresa sídla: Čikov 41, 67578 Čikov
Evidenční číslo: 1290/23/EZ-M,O-E1A
Datum zániku: 14. 4. 2033
Odpovědné osoby: Thomas Tupa
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT