Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Radek Krupa

IČO: 17260639
Adresa sídla: Pančava 39, 68354 Otnice
Evidenční číslo: 101/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 17. 9. 2032
Odpovědné osoby: Radek Krupa
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 21. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT