Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Ondřej Hodinka

IČO: 9559132
Adresa sídla: Mankovice 22, 74235 Mankovice
Evidenční číslo: 1189/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 31. 3. 2033
Odpovědné osoby: Ondřej Hodinka
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT